Laatst gewijzigd op: 04-11-2015
Sociale wijzer Asten Someren Samen voor dementie Provincie Noord-Brabant Onis Welzijn

Informatie en voorlichting

Informatie en voorlichting
 
 
Algemene informatie van de overheid Verwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële steun. Regelhulp
Gemeente AstenOpeningstijden gemeentehuis:
Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 uur - 17.00 uur.
Woensdag: 8.30 - 19.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur
 
 
Koningsplein 3, Asten
Postadres: Postbus 290
5720 AG Asten
Telefoon 0493 - 671212
 
Gemeente Someren
Openingstijden gemeentehuis:
Maandag tot en met donderdag:
8.30 uur tot 17.00 uur
 
Vrijdag: 8.30 uur  tot 12.30 uur
Wilhelminaplein 1, Someren
Postadres: Postbus 290
5710 AG Someren
Telefoon 0493 - 494888
 
 
Wmo loket
Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
 
per 1 juli 2014 Peel 6.1
 
Vanaf 1 juli jl. is het Wmo loket vervallen.
Hebt u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? Neem dan contact op met Peel 6.1 in Helmond via telefoonnummer 140492. (U hoeft hiervoor geen kengetal in te toetsen). Peel 6.1 regelt de Wmo voor de zes gemeenten in de Peelregio. Voor meer informatie of een contactformulier kunt u terecht op de website van Peel 6.1. , of raadpleeg Guido Asten of Guido Someren
U kunt ook terecht bij het steunpunt Welzijn, wonen en zorg in Asten of bij het dorpssteunpunt in uw omgeving.
Wmo loket Asten, per 1 juli 2014:         Steunpunt Welzijn, wonen en zorg 
Telefoon 0493 - 671212 
Wmo loket Someren is vervallen per 1 juli 2014. Neem contact op met : 
 
Telefoon 140492 (zonder kengetal!)
 
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor:
- (aanstaande) ouders en verzorgers
- jongeren tot 23 jaar
- professionals die met jeugd of opvoeders werken en verder iedereen die met opvoed- of opgroeivragen te maken krijgt.
Voor inloopspreekuren, adressen etc. klik op de link in de rechterkolom.

Centrum Jeugd en Gezin Asten en Someren
Telefoon: 0800 – 5566555

Gezondheidsvoorlichting
voor en door senioren

Voorlichters, zelf 55 plus, verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende gezondheidsonderwerpen. Ze krijgen daarbij ondersteuning van GGD.
Thema's: gezonde voeding, stilstaan bij bewegen, overgewicht, houd je hart gezond, botontkalking, voedselveiligheid, blijf op eigen benen staan, als zorg aan ouderen ontspoort, patientenrecht, zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, blijf baas over je blaas.

Kosten € 50 voor 1,5 tot 2 uur. Maximaal 50 personen

GGD Brabant-Zuidoost
Telefoon 088 - 0031 436
Heusden info

De dorpsraad is aanspreekpunt voor groepen en inwoners in Heusden

Dorpsraad Heusden

Dorpssteunpunt Heusden
wonen, welzijn, zorg

Vraagbaak voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.
Iedere vrijdag van 10.30 - 11.30 uur in het Hart van Heuze


 

Dorpssteunpunt Heusden
Mayke Peters
0493-696032 / 06-46877176 (bij voorkeur tijdens kantooruren).


Contactadres voor de organisatie:
Tiny Leenders
Telefoon 0493 - 691887
t.leenders.vd.beuken@gmail.com

Huiselijk geweld
Ouderenmishandeling
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Regio Peelland is een samenwerkingsproject van Maatschappelijke werk van de Levgroep in samenwerking met GGZ Oost-Brabant, Politie Brabant Zuidoost, Stichting Maatschappelijke Opvang en alle gemeenten in het werkgebied. De medewerker beoordeelt de crisis, grijpt in waar nodig en draagt de situatie de volgende werkdag over aan de dienstdoende maatschappelijk werkende van het Steunpunt.
 
Het Steunpunt is ook een informatiepunt waar u uw verhaal kwijt kunt en desgewenst anoniem kunt blijven.
Telefoon 0900 - 1262626
 
 
 
 
Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid, GRIP
Het Informatiecentrum streeft naar het bevorderen van brede informatievoorziening over de geestelijke gezondheid.
Bij GRIP kunt U terecht voor informatie over aandoeningen, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen, ondersteuning door lotgenoten, zorginstellingen en therapeuten, mogelijkheden voor dagbesteding tijdens of na behandeling, medicijnen en therapieën (ook alternatieve), financiën, rechten en plichten van cliënten, patiënten, familieleden en hulpverleners.
Telefoon 0492 - 564471
Informatie en advies

Voor al uw vragen over welzijn, zorg, meedoen, mantelzorg, wonen, inkomen kunt u bij Onis informatie en advies krijgen. De medewerkers kunnen samen met u de zaken op een rij zetten, samen kijken welke hulp u nodig heeft en wat het beste bij u past. Zij helpen u op weg naar voorzieningen, weten wat er te doen is en welke regelingen er zijn. Een luisterend oor in een gesprek met echte aandacht voor u.   
Een gesprek is vrijblijvend, informatief en gratis. U kunt rekenen op professionele inzet, advies en ondersteuning en op het zorgvuldig omgaan met wat u vertelt.

0493 – 441234
 
Lierop Dorpsondersteuning

Lierop info
Vraagbaak voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.
Spreekuur Iedere maandag en donderdag van 14.00 - 15.00 uur in Henricushof, Offermannsstraat 7 in Lierop.

Website voor de Lieropse gemeenschap met o.a. het laatste Lieropse nieuws, adressen van verenigingen en overzicht van activiteiten.
Dorpsondersteuners: Willemijn Waterschoot en John Hendrikx, Buurtzorg
06 - 53668150
Ommel info Website voor de Ommelse gemeenschap met als doel om iedereen die interesse heeft in het wel en wee van Ommel, op een makkelijke manier zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Ommel info
Ouderenadviseurs KBO
De plaatselijke KBO’s hebben ouderenadviseurs. Het gaat hier om vrijwilligers die op aanvraag op huisbezoek komen en adviseren over wonen, financiën, welzijn en zorg.
Telefoon 073 -6444066
 
 
 
 
 
 
  
 
Sociaal raadslieden-werk (LEV groep)
Het Sociaal raadsliedenwerk helpt u bij vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen en geeft informatie over juridische regelingen.
Telefoon 0493 - 441400
Spreekuur voor Poolse mensen

Elke maandagavond van 19.00u tot 21.00u is er een spreekuur voor Poolse mensen in Asten en Someren,die hulp nodig hebben bij vragen zoals: huurzaken, arbeidscontracten, belastingen, gezondheid, onderwijs voor kinderen, sport en andere buitenschoolse activiteiten voor kinderen/volwassenen.
Het spreekuur is in De Ruchte, Laan ten Roode 70, Someren, 1e etage bij Onis.

Poolse zelforganisatie Drogowskaz
Telefoon 0493 - 441260 (maandag van 19.00 - 21.00 uur)
Someren-Eind info Website Samen het Eind van Someren-Eind met informatie over o.a. leefbaarheidsthema's Samen het Eind
Someren-Heide info Website voor en door inwoners uit Someren-Heide. Someren-Heide
Someren-Heide dorpsondersteuning Vraagbaak voor: duidelijkheid in zorgaanbod, mantelzorg, vrijwilligerszorg, korte zorgvragen, doorverwijzing naar instanties en hulpverleners.

Dorpsondersteuning Someren-Heide, Ennie van den Boer telefoon 06-40434350 (tijdens kantoortijden), e-mail: dorpsondersteuning@someren-heide.nl

Steunpunt welzijn, wonen en zorg

Voor uw zorgvragen of het aanvragen van een gesprek, kunt u terecht bij het steunpunt welzijn, wonen en zorg. Vanuit daar wordt u naar de juiste hulp voor een passend antwoord bij uw vraag begeleid. Maandagmiddag van 13.30 to 15.30 bij Onis Welzijn, Kerkstraat 10,  Aste. En dinsdag- en donderdagochtend van  9.30 tot 11.30 uur in Centrum de Beiaard, Past. de Kleijnhof 21, Asten                

steunpunt welzijn, wonen en zorg             Telefoon 0493-671212

Guido Asten

Guido Someren

 

Thuisarts Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Samengesteld door huisartsen. Thuisarts
Vluchtelingenwerk Het vluchtelingenwerk in Asten en Someren biedt hulp op maat aan vluchtelingen die hier komen wonen. Dit gebeurt door beroepskrachten en vrijwilligers van Onis. Onis ondersteunt vluchtelingen bij een nieuwe start.

Onis

Henk Verbruggen telefoon 0493-441251

Lindy Smits telefoon 0493-441244

Welke zorg heb ik nodig? Website van Per Saldo waar jongeren tussen de 12 en 30 jaar, door een vragenlijst in te vullen, inzicht krijgen in hun eigen situatie, met een wegwijzer naar hoe en waar zij deze zorg kunnen krijgen. Ook is er een speciale lijst voor ouders die hun antwoorden kunnen vergelijken met die van hun kind. Website 'Welke zorg heb ik nodig?'
Zelfzorgboeken,
verkrijgbaar o.a. via de apotheek

Zorgboeken en zorg cd-roms met veel praktische informatie. Een greep uit de titels: astma, borstkanker, COPD, dementie, diabetes, hoge bloeddruk, Ziekte van Parkinson.
Overzicht van  zorgboeken
Overzicht van  zorgpockets
Overzicht van  zorgcd-roms

Stichting September
of via uw apotheek.

Voor elke verzekerde bij Zilveren Kruis is één zorgboek gratis verkrijgbaar via deze verzekeraar.