Laatst gewijzigd op: 08-09-2014
Sociale wijzer Asten Someren Samen voor dementie Provincie Noord-Brabant Onis Welzijn

Informatie en voorlichting

Informatie en voorlichting
 
 
Algemene informatie van de overheid Verwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële steun. Regelhulp
Gemeente Asten

Heusden
Openingstijden gemeentehuis:
Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 uur - 17.00 uur.
Woensdag: 8.30 - 19.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur
 
Voor informatie over het dorpssteunpunt Heusden zie onderaan deze pagina.
Koningsplein 3, Asten
Postadres: Postbus 290
5720 AG Asten
Telefoon 0493 - 671212

  
Gemeente Someren
Openingstijden gemeentehuis:
Maandag tot en met donderdag:
8.30 uur tot 17.00 uur
 
Vrijdag: 8.30 uur  tot 12.30 uur
Wilhelminaplein 1, Someren
Postadres: Postbus 290
5710 AG Someren
Telefoon 0493 - 494888
 
 
Wmo loket
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 
De WMO-loketten zijn er voor informatie, advies en aanvragen van voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. De WMO wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en laten meedoen in de maatschappij. 
Telefoon 0493 - 671212
  
Telefoon 0493 - 494888
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor:
- (aanstaande) ouders en verzorgers
- jongeren tot 23 jaar
- professionals die met jeugd of opvoeders werken en verder iedereen die met opvoed- of opgroeivragen te maken krijgt.
Voor inloopspreekuren, adressen etc. klik op de link in de rechterkolom.

Centrum Jeugd en Gezin Asten en Someren
Telefoon: 0800 – 5566555

Gezondheidsvoorlichting
voor en door senioren

Voorlichters, zelf 55 plus, verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende gezondheidsonderwerpen. Ze krijgen daarbij ondersteuning van GGD.
Thema's: gezonde voeding, stilstaan bij bewegen, overgewicht, houd je hart gezond, botontkalking, voedselveiligheid, blijf op eigen benen staan, als zorg aan ouderen ontspoort, patientenrecht, zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, blijf baas over je blaas.

Kosten € 50 voor 1,5 tot 2 uur. Maximaal 50 personen

GGD Brabant-Zuidoost
Telefoon 088 - 0031 436
Heusden info

Een website van de Stichting Dorpsraad Heusden: ter bevordering van de leefbaarheid, belangenbehartiging van de gemeenschap en aanspreekpunt voor groepen en bewoners

Dorpsraad Heusden
Huiselijk geweld
Ouderenmishandeling
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Regio Peelland is een samenwerkingsproject van Maatschappelijke werk van de Levgroep in samenwerking met GGZ Oost-Brabant, Politie Brabant Zuidoost, Stichting Maatschappelijke Opvang en alle gemeenten in het werkgebied. De medewerker beoordeelt de crisis, grijpt in waar nodig en draagt de situatie de volgende werkdag over aan de dienstdoende maatschappelijk werkende van het Steunpunt.
 
Het Steunpunt is ook een informatiepunt waar u uw verhaal kwijt kunt en desgewenst anoniem kunt blijven.
Telefoon 0900 - 1262626
 
 
 
 
Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid, GRIP
Het Informatiecentrum streeft naar het bevorderen van brede informatievoorziening over de geestelijke gezondheid.
Bij GRIP kunt U terecht voor informatie over aandoeningen, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen, ondersteuning door lotgenoten, zorginstellingen en therapeuten, mogelijkheden voor dagbesteding tijdens of na behandeling, medicijnen en therapieën (ook alternatieve), financiën, rechten en plichten van cliënten, patiënten, familieleden en hulpverleners.
Telefoon 0492 - 564471
Informerend huisbezoek
Een vrijwilliger van Onis kan bij mensen van 75 jaar en ouder langskomen om uitleg te geven over maaltijdbezorging, alarmering, project voor elkaar etc.
0493 – 441233
0493 – 671212
Lierop Dorpsondersteuning

Lierop info
Vraagbaak voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.
Spreekuur Iedere maandag en donderdag van 14.00 - 15.00 uur in Henricushof, Offermannsstraat 7 in Lierop.

Website voor de Lieropse gemeenschap met o.a. het laatste Lieropse nieuws, adressen van verenigingen en overzicht van activiteiten.
Dorpsondersteuners: Willemijn Waterschoot en John Hendrikx, Buurtzorg
06 - 53668150
Ommel info Website voor de Ommelse gemeenschap met als doel om iedereen die interesse heeft in het wel en wee van Ommel, op een makkelijke manier zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Ommel info
Ouderenadviseurs KBO
De plaatselijke KBO’s hebben ouderenadviseurs. Het gaat hier om vrijwilligers die op aanvraag op huisbezoek komen en adviseren over wonen, financiën, welzijn en zorg.
Telefoon 073 -6444066
 
 
 
 
 
 
  
 
Sociaal raadslieden-werk (LEV groep)
Het Sociaal raadsliedenwerk helpt u bij vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen en geeft informatie over juridische regelingen.
Telefoon 0493 - 441400
Spreekuur voor Poolse mensen

Elke maandagavond van 19.00u tot 21.00u is er een spreekuur voor Poolse mensen in Asten en Someren,die hulp nodig hebben bij vragen zoals: huurzaken, arbeidscontracten, belastingen, gezondheid, onderwijs voor kinderen, sport en andere buitenschoolse activiteiten voor kinderen/volwassenen.
Het spreekuur is in De Ruchte, Laan ten Roode 70, Someren, 1e etage bij Onis.

Poolse zelforganisatie Drogowskaz
Telefoon 0493 - 441260 (maandag van 19.00 - 21.00 uur)
Someren-Eind info Website Samen het Eind van Someren-Eind met informatie over o.a. leefbaarheidsthema's Samen het Eind
Someren-Heide info Website voor en door inwoners uit Someren-Heide. Someren-Heide
Someren-Heide dorpsondersteuning Vraagbaak voor: duidelijkheid in zorgaanbod, mantelzorg, vrijwilligerszorg, korte zorgvragen, doorverwijzing naar instanties en hulpverleners.

Dorpsondersteuning Someren-Heide, Ennie van den Boer telefoon 06-40434350 (tijdens kantoortijden), e-mail: dorpsondersteuning@someren-heide.nl

Thuisarts Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Samengesteld door huisartsen. Thuisarts
Welke zorg heb ik nodig? Website van Per Saldo waar jongeren tussen de 12 en 30 jaar, door een vragenlijst in te vullen, inzicht krijgen in hun eigen situatie, met een wegwijzer naar hoe en waar zij deze zorg kunnen krijgen. Ook is er een speciale lijst voor ouders die hun antwoorden kunnen vergelijken met die van hun kind. Website 'Welke zorg heb ik nodig?'
Zelfzorgboeken,
verkrijgbaar o.a. via de apotheek

Zorgboeken en zorg cd-roms met veel praktische informatie. Een greep uit de titels: astma, borstkanker, COPD, dementie, diabetes, hoge bloeddruk, Ziekte van Parkinson.
Overzicht van  zorgboeken
Overzicht van  zorgpockets
Overzicht van  zorgcd-roms

Stichting September
of via uw apotheek.

Voor elke verzekerde bij Zilveren Kruis is één zorgboek gratis verkrijgbaar via deze verzekeraar.

Dorpssteunpunt Heusden
wonen, welzijn, zorg

 

Vraagbaak voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.
Iedere vrijdag van 9.30 - 10.30 uur in het Hart van Heuze

Groepsactiviteiten en lokaal zorgteam voor thuiszorg
folder dorpssteunpunt Heusden

Dorpssteunpunt Heusden
Voor individuele vragen tijdens kantooruren maandag t/m vrijdag: 
Mayke Peters-Berkers
Telefoon 0493 - 696032

Contactadres voor de organisatie:
Tiny Leenders
Telefoon 0493 - 691887
t.leenders.vd.beuken@gmail.com